Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Det er ved at være godt tørt igen. Specielt i vinterhveden kan vi mange steder se tørkepletter, hvor der er let jord. Som tidligere nævnt så ser vi også en del godfodsyge og skarp øjeplet, der giver lyse, nødmodne aks. Begge sygdomme fremmes af tidlig såning, og goldfodsyge er sædskifte betinget. Så hav det med i tankerne, når der lægges en plan for, hvornår såning af vinterhveden skal starte, og hvor i sædskiftet den skal ligge.

Hvis der skal bekæmpes kvik og rodukrudt før høst, er det på høje tid i nogle af de længst udviklede vinterbygmarker. Behandling udføres, når det er vanskeligt at dele kernen med en negl. Husk at fremavlskorn, brødkorn, maltbyg og grynhavre ikke må sprøjtes med glyphosat før høst. Læs mere om emnet i artiklen ’Bekæmpelse af kvik og rodukrudt før høst’ i dette nummer af AfgrødeNyt. Hvis du overvejer, om din vinterraps skal sprøjtes ned før høst, fordi den modner uens, så husk at de fleste sorter har skulpeopspringsresistens, og derfor sagtens kan tåle at stå til hele marken er moden.

Vi har tidligere på sæsonen fanget mange bygfluer i vårbyg, men vi kan ikke finde nogen angreb af dens larve i vårbyggen. Det kan vi derimod i vårhveden, der også sidste år var hårdt angrebet af bygfluelarver, der gav dårlig vækst og deforme aks.

I spinatmarkerne er det vigtigt at følge op med svampebekæmpelse, når det er 10-14 dage siden, der sidst er behandlet. Der kan anvendes 0,5 kg Signum WG eller 0,5 l Opera pr. ha – skift gerne mellem midlerne. Ved den afsluttende svampesprøjtning senere i juli måned kan der med fordel anvendes 0,3 kg Cantus pr. ha, da midlet ikke indeholder Comet, som virker forgrønnende og dermed kan udsætte modningen. For at undgå tabt spireevne i frøene på grund af fusarium anbefales det at tilsætte 0,3 l Folicur Xpert pr. ha i den afsluttende sprøjtning.

Vi ser desværre hvert år fremavlsmarker, der bliver kasseret pga. forkert forfrugt eller for lille afstand til andre marker med samme afgrøde. F.eks. så skal der være 500 m til anden rug, hvis du dyrker rug til fremavl – så husk at lave aftaler med naboerne.

Der kommer ikke yderligere krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2019. Det betyder, at du ’kun’ skal så, de efterafgrøder, du allerede har planlagt. Husk at i år skal vi indberette senest 10. september, hvis efterafgrøderne etableres i en anden mark end planlagt.

Det er tid til at klargøre kornlagrene inden årets høst går i gang. Du kan læse om emnet i artiklen ’Klargøring af kornlagre og transportsystemer’ i dette nummer af AfgrødeNyt, og som noget nyt kan vi tilbyde ’Tjek af kornlagre’ – se på produktarket, hvad vi tilbyder.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve