Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Der er heldigvis faldet en del regn i vores område, men DMI’s tørkeindeks viser stadig en høj eller forøget risiko for tørke i det meste af vores område. Mest regn er faldet på Østfyn og den nordlige del af Langeland.

Udviklingen i vårbyg går stærkt – nogle marker har nu fanebladet på vej, mens andre kun er i st. 31, hvor første knæ er dannet. Hvor fanebladet er på vej, nærmer vi os den afsluttende svampesprøjtning ved fanebladet fuldt udviklet, som oftest er den eneste. Vi har endnu ikke set marker, hvor der har været behov for en tidligere svampesprøjtning. Og vi har stadig kun set få bladlus og en begyndende klækning af kornbladbillens larve.

I vårbygmarker med udlæg af frøgræs bør du overveje, om der skal vækstreguleres for at beskytte udlægget. I kraftige udlægsmarker og specielt i RGT Planet, der er lidt blødstrået, kan der være behov. I marker uden udlæg skal vårbyggen være meget tæt og kraftig for, at vi normalt anbefaler vækstregulering. Cerone kan anvendes mod aksnedknækning lige før begyndende skridning. Samme virkning har den aflsuttende svampesprøjtning, der også virker mod aksnedknækning.

Skal der bekæmpes rodukrudt med MCPA i vårsæden, skal det gøres senest, når fanebladet er fuldt udviklet. Tidsler og paderokke kræver flere års indsats.

I de hvedesorter, hvor der ikke er gulrust, skal der være fokus på Septoria efter de mange nedbørsdøgn. I enkelte marker ser vi kraftige angreb af meldug helt op på de øverste blade. I de senest udviklede marker kan svampesprøjtningen tilsættes Talius, der kan anvendes indtil st 49 (første stak synlig).

I vinterhvedesorten Ohio ses nogle steder gule bladspidser med nekroser. Det skyldes ikke svampesygdomme, men er fysiologiske pletter (Foto: Ghita Nielsen, SEGES).

 

Hvis vinterhveden skal afsættes som brødkorn eller evt. hvis den skal fodres op på bedriften, så er det tid til proteingødskningen, nu hvor hveden skrider. Fra begyndende skridning til begyndende blomstring er også det stadie, hvor hveden er følsom overfor galmyg, men vi fanger kun ganske få galmyg i fælderne, så der er pt. ingen behov for bekæmpelse.

I nogle vinterhvedemarker ser vi nu, at frosten har skadet nogle af skuddene, som er golde. Det gælder specielt i tidligt såede marker, hvor hveden har været i et følsomt stadie, da vi havde frostnætter.

Vi ser kun lidt brunrust i vinterrug. Men i enkelte marker er der brunrust over skadetærskelen, som er 10 % angrebne planter (de øverste 3 blade) indtil blomstringen er afsluttet.

Hvis du anvender FarmTracking, så sørg for at få opdateret sprøjtninger, så vi nemt kan indberette din sprøjteplan til efteråret. Hvis dine indtastninger er opdateret kan vi også, på meget kort tid, beregne din økonomi i de forskellige afgrøder, hvis du sender os priserne på kemi og afgrøder. Kontakt din planteavlskonsulent, hvis du er interesseret.

Har du overvejet et før-høst besøg? Her i starten af juni er det et rigtig godt tidspunkt at gå markerne igennem og evaluere sæsonen. Hvad er gået godt? Og hvad er gået mindre godt? Er der overlevende ukrudt, så der skal justeres på strategien næste år? Ved samme lejlighed kan der bl.a. samles op på afsat/modtaget husdyrgødning, efterafgrøder, markplan og sortsvalg 2020.

Centrovice holder lukket fredag d. 31. maj, men vi har 3 planteavlskonsulenter på vagt fra 8-15.30. Det er :

  • Lennart Banke 2014 2283
  • Poul Erik Jørgensen 2423 2541
  • Michael Wang Lønbæk 4040 2398

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve