Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Det er stadig ret tørt mange steder, og det betyder, at der stadig skal holdes øje med manganmangel i vårsæden – specielt havre er meget følsom. Vi ser ingen sygdomme eller skadedyr i vårbyg og havre. Der er dog nogle steder mange æg af kornbladbillen, så når de klækker, skal du holde øje med larverne. Skadetærsklen er 0,5 – 1 larve pr. strå. Dyrker du vårhvede, skal du være meget opmærksom på gulrust, specielt hvis den er sået i efteråret.

Temperatursummen angiver, at bygfluen er begyndt at flyve, og de bliver også fanget i fælderne. Derfor anbefaler vi, at al vårhvede behandles med 0,15 kg Karate 2,5 WG pr. ha. Særligt sent såede marker er udsatte for angreb. Behandlingen skal eventuelt gentages, da bygfluen flyver over en længere periode. Bygfluen kan også angribe vårbyg, så vi anbefaler bekæmpelse, hvor der ses mange fluer i marken. Bygfluen er, som det ses på foto (foto: Ghita Nielsen, SEGES), 4-5 mm lang med en gul ryg og 3 sorte striber.

Hvis du har planer om at bekæmpe ager-rævehale eller flyvehavre i vårbyg med Primera Super, så er sidste chance st. 30 inden hovedskuddet begynder at strække sig.

I vinterraps angiver temperatursummen, at skulpegalmyggen er begyndt at flyve. Skulpegalmyggen kan kun lægge æg i skulper, der er mindre end 2 cm. Er skulpen større, har de brug for, at skulpesnudebillen tidligere har gnavet et hul til dem, for at kunne lægge æg. I år har vi kun set få skulpesnudebiller de fleste steder, og derfor vurderer vi, at der generelt ikke er behov for at bekæmpe skulpegalmyg.

Vi ser en del snyltehvepse i rapsen. Snyltehvepsen er et nyttedyr, der bekæmper skadelige insekter bl.a. glimmerbøsse og skulpesnudebille larver, så det er vigtigt, at den ikke bliver bekæmpet. I rapsmarkerne ser vi også larver af glimmerbøsser. De betyder ikke noget, så de skal heller ikke bekæmpes.

Det er relevant at følge flyvningen af hvedegalmyg fra begyndende skridning til begyndende blomstring. Der er kun fanget et par enkelte galmyg i vores område, så vi er forsat langt fra skadetærsklen. Sheriff og Kalmar er resistente.

I vinterhvede finder vi fortsat kun ganske lidt Septoria på de øverste 3 blade, mens vi i nogle marker finder meget gulrust. Mest gulrust finder vi i sorten Benchmark, men også Kalmar og Sheriff kan have udbredte angreb. I nogle få marker med sorterne KWS Zyatt og KWS Lili er der fundet kraftige angreb af gulrust. Øvrige sorter bør tjekkes for gulrust.

Mange har kørt den første del af akssprøjtningen på fanebladet, men der er også en del marker, hvor fanebladet endnu ikke er fuldt udviklet. Strategien nu for svampesprøjtning i vinterhvede afhænger først og fremmest af angrebsgraden af gulrust, og hvornår der sidst er sprøjtet.

Er der angreb af gulrust, bør der ikke være mere end maks. 14 dage mellem svampesprøjtningerne. Gulrust skal bekæmpes frem til st. 71, hvor indholdet af kernen er vandagtigt, og de første kerner har nået halv størrelse. Det betyder, at i marker med kraftige angreb af gulrust, hvor den første del af akssprøjtningen har ligget, hvor fanebladet kun lige var på vej frem, kan der blive tale om at dele den sidste sprøjtning på akset i to. Som det fremgår af tabellen ’Relativ virkning af svampemidler godkendt i korn’ i AfgrødeNyt uge 18, så er der flere midler med god effekt på gulrust. Den billigste effekt fås med Orius 200 EW, men har du Rubric på lager, er den et oplagt valg. Propulse SE 250, der står på som den sidste svampesprøjtning i mange af vores planer, skal ikke køres rent, hvor der er tale om gulrustangreb.

Med de mange svampesprøjtninger i vinterhveden pga. gulrust, så er det nødvendigt at være opmærksom på triazolreglen. Specielt Orius 200 EW, Bumper 25 EC og Rubric tæller hårdt, men også bl.a. midlerne Folicur Xpert, Prosaro EC 250, Proline Xpert, Bell og Viverda tæller med. Derfor kan det være nødvendigt at anvende Comet Pro, som blandingspartner mod gulrust, da midlet ikke indeholder triazoler. Vi anbefaler, at du kontakter din planteavlskonsulent for at planlægge strategien for de afsluttende svampesprøjtninger i dine hvedemarker.

I vinterrug skal vi holde øje med brunrust frem til afsluttet blomstring. Det er de færreste marker, der har behov for bekæmpelse af brunrust, men skulle der være det, så anbefaler vi en sprøjtning snarest, da vi gerne vil undgå at sprøjte, mens rugen blomstrer.

I dette nummer af Afgrødenyt kan du læse om, hvilke sorter af vinterraps, der tilbydes til det kommende efterår i artiklen ‘Sortsvalg vinterraps 2019-20‘. I næste uge kan du læse om sortsvalg i vinterhvede, -byg og -rug.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve