Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Der er meget stor forskel på den mængde regn der er faldet i vores område – nogle har kun fået 5-7 mm, mens andre har fået op mod 60 mm. Derfor er der områder, hvor det nu er muligt at vækstregulere i frøgræs og vintersæd, mens der er områder, hvor vi pga. tørkestress anbefaler at nedsætte doseringen eller helt undlade at vækstregulere.

Vinterrug og vinterbyg er tæt på skridning mange steder. Det betyder, at du skal holde øje med trips i bladskederne. Skadetærsklen er 1 mørk trips pr. bladskede. Det eneste tidspunkt, at det er muligt at bekæmpe trips på, er i st. 45, hvor bladskederne åbner sig lidt, og det derfor er muligt at ramme tripsene. Er en bekæmpelse nødvendig, så kør med 200 l vand pr. ha om morgenen med et af de midler, vi anbefaler under ’Aktuelle løsninger’.

I vinterrug finder vi nogen steder brunrust. Brunrust skal bekæmpes indtil blomstringen er afsluttet, hvis der er mere end 10 % angrebne planter. Sorten KWS Serafino er kun delvis modtagelig, så her er skadetærsklen 50 % angrebne planter – ligeledes frem til afsluttet blomstring.

I de vinterbygmarker, der er længst fremme, kan man nu se det første af stakken. Det er derfor tid til en afsluttende svampesprøjtning og eventuelt en bekæmpelse af aksnedknækning med Cerone. Cerone må dog kun anvendes, hvis marken ikke er tørkestresset. Den afsluttende svampesprøjtning i vinterbyg kan udføres fra faneblader er fuldt udviklet og skal ligge tidligst 14 dage efter en eventuel tidligere svampesprøjtning.

I vinterhvede har vi tidligere anbefalet, at alle marker med sorten Benchmark dækkes af mod gulrust. Har du sorten Kalmar eller Sheriff anbefaler vi også, at du dækker marken af mod gulrust, med mindre du har gennemgået dine marker grundigt og ikke fundet noget. Specielt i Sheriff finder vi nu en del Septoria. Ved en svampesprøjtning vil det derfor være oplagt at anvende et middel med effekt på både gulrust og Septoria – se ’Aktuelle løsninger’.

I en del marker med vinterhvede ser vi mange burresnerre og store valmuer. De kan eventuelt bekæmpes sammen med en svampesprøjtning med f.eks. 5 g Ally 20 SX eller Express 50 SX + enten 0,5 l Primus XL eller Starane XL pr. ha. Vær opmærksom på, at minimidler kun må bruges én gang pr. sæson.

I vårbyg og havre er det i de tidligt såede marker tid til ukrudtsbekæmpelse, og her skal du holde øje med manganmangel. Særligt udsatte er marker med højt reaktionstal, og marker med let jord eller humusjord. Som nævnt i sidste uge, så ser vi mange kornbladbiller og nu også deres æg. De voksne biller skal ikke bekæmpes. Det er først larverne, vi bekæmper, hvis der er mere end 0,5 – 1 pr. strå.

I rajgræs til frø breder kronrust sig stadig, så hold godt øje med markerne, hvis du ikke allerede har sprøjtet.

I vinterraps er det tid til en eventuel svampesprøjtning med mindre den allerede er udført. Inden en svampesprøjtning skal du tjekke markerne for skulpesnudebiller, der er blygrå og nærmest stribede af hår (se foto øverst på siden). De er meget livlige og lader sig falde af planterne ved den mindste forstyrelse. Skadetærsklen er 1-2 skulpesnudebiller pr. plante, da deres huller i skulperne kan danne indfaldsvej for skulpegalmyggen. Skulpegalmyggen selv er meget svær at bekæmpe, da den flyver over en 3 ugers periode, og en sprøjtning mod den kun holder ca. 3 dage.

I sidst uge var der på de varme dage trips i spinaten, så vær opmærksom og brug 0,15 kg Karate 2,5 WG pr. ha ved angreb. Ukrudtsbekæmpelsen fortsætter hver 5 – 7 dag i spinaten, men pas på med olietilsætning ved 2. sprøjtning, da spinaten kan være meget følsom efter 1. sprøjtning, især nu med fugtig jord og tyndt vokslag. Asulox tilsættes ved snerlepilurt og korsblomstret ukrudt i lunt vejr med 0,75 l pr. ha, sammen med 1,0 – 1,25 l Betanal.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve