Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Langt de fleste rapsmarker står fantastisk flot og er snart i gang med at blomstre, men nogle ganske få ser ikke godt ud. Det kan være Belkar-skader eller mangelsymptomer, men det kan også være angreb af rapsjordloppens larve, som først for alvor viser sig, når planten skal til at gro i foråret. Planterne vil ikke strække sig, og flækker man planten, kan man se gange og larver som på fotoet herover.

Glimmerbøsserne er kommet frem fra deres overvintringssteder i de levende hegn og lignende. Der er meget stor forskel på, hvor mange glimmerbøsser der er pr. plante i de enkelte marker. I nogle få er vi langt over skadetærsklen med over 50 glimmerbøsser pr. plante. Med så mange glimmerbøsser er vi ikke i tvivl om, at de skal bekæmpes, men hvor sætter vi grænsen? Det kommer meget an på, hvor tæt marken er på at blomstre og tætheden af planter. Generelt så skal der flere glimmerbøsser til jo tættere rapsen er på blomstring. Og jo flere planter, der er pr. kvadratmeter, jo færre glimmerbøsser pr. plante skal der til, fordi hver enkelt plante er mindre med færre sideskud til at kompensere.

Vi finder stadig kun lidt lys bladplet i de fleste marker. Nu hvor vi er så tæt på blomstring, så skal der være væsentlige angreb for, at vi anbefaler at bekæmpe, men vi anbefaler, at der, hvor der findes lys bladplet, anvendes midler med effekt på lys bladplet ved svampesprøjtningen i fuld blomst. Se mere i artiklen ‘Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps’ i dette nummer af Afgrødenyt.

I vinterhveden begynder vi at finde gulrust i enkelte marker – mest i Benchmark, hvor man nogle steder kan få øje på gulrust-reder fra vejen. Enkelte steder har vi desværre også fundet enkelte striber af gulrust i Sheriff. I de marker, hvor der findes gulrust nu, bør den bekæmpes, når vi kommer ud af den kolde periode. Den billigste løsning er 0,3 l Orius 200 EW pr. ha, der også har en vis effekt på Septoria.

I vinterrugen skal der holdes øje med brunrust og skoldplet. Hvis der er behov for bekæmpelse, så kan det eventuelt kombineres med en vækstregulering, når vi får lidt højere temperaturer.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve