Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Det er rigtigt aprilsvejr. Ovenpå påskens snevejr lover meteorologerne nu op til 15 grader den kommende uge. Der er rigtig store lokale forskelle – også på nedbørsmængderne. Vi har hørt om et par enkelte marker på lettere jord, der er sået. Men ellers er der mange steder, hvor jorden er for våd til at tilberede et godt såbed.

Med mildt vejr i sigte og en begyndende vækst af afgrøderne skal der tages stilling til marker, der eventuelt skal omsås. Du kan læse om emnet i AfgrødeNyt uge 12 ’Omsåning af vintersæd…?’ og ’Skal vinterapsen sås om?’. Hvis du er i tvivl, så kommer vi gerne på besøg.

Jordtemperaturen er endnu kun et par grader, men den kan hurtigt stige med de varme dage, vi har i vente. Det betyder, at det nogen steder nærmer sig, at der skal sprøjtes mod græsukrudt i vintersæden, men pas på ikke at sprøjte med udsigt til nattefrost – det gælder både ukrudtsmidler og mangan.

I vintersædsmarkerne finder vi generelt ikke ret meget ukrudt endnu heller ikke i de marker, der ikke er ukrudtssprøjtet i efteråret. Derfor haster det ikke at foretage en generel ukrudtsbekæmpelse – vent på fremspiring af burresnerre, snerle-pileurt mm.

Vinterrapsen begynder så småt at blive lidt grøn, og kamillerne begynder at vokse. Galera kan bruges fra 8 grader, men kun så længe, at blomsterknopperne er dækkede af løvblade. I de tidligt såede rapsmarker findes der allerede knopper, så pas på her. Matrigon 72 SG kræver 12-15 grader som gennemsnitlig døgntemperatur, hvilket vi ikke opnår i den kommende uge. Se mere om brugen af de to midler i AfgrødeNyt uge 12 ’Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps’.

Der er igen i år givet dispensation til anvendelse af Asulox i spinat, skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl, hvor der foreligger en dyrkningskontrakt. Dispensationen starter 7. marts 2018 og udløber 5. juli 2018. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller forefindes på ejendommene. Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal. Asulox må maksimalt anvendes to gange i en samlet maksimal dosering på 2,0 l pr. ha.

Som du kan læse i artiklen ’Kravet om flere afgrødekategorier lempes på grund af regnfuldt efterår’ i dette nummer af AfgrødeNyt, så er kravet om antal afgrøder lempet pga. det våde efterår. Hvis dette eller noget andet giver anledning til, at dit Fællesskema skal rettes, så giv besked til din planteavlskonsulent.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve