Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Af Hanne Pontoppidan (hap@centrovice.dk).

Den sidste uge har budt på vejr, der minder os om, at foråret er lige om hjørnet. Den milde vinter og et efterår, hvor der var gode forhold for etablering, har gjort, at vintersæden de fleste steder står rigtig flot. Planterne har busket sig i efteråret, og vi anbefaler derfor at starte forsigtigt op med gødningen. Jo kraftigere vintersæden er, jo senere skal der gødskes første gang og med en begrænset mængde. Det gælder specielt i brødkorn, hvor der ikke er mulighed for at vækstregulere. Det skriver vi mere om i næste nummer af AfgrødeNyt i uge 10.

I nogle vintersædsmarker, specielt i vinterbyg, ser vi nu manganmangel. Her anbefaler vi at udbringe 100-150 kg svovlsur ammoniak pr. ha. Den svovlsure ammoniak’s vigtigste funktion er, at den forsurer jorden, så der bliver mere mangan til rådighed, og så sætter lidt kvælstof gang i væksten. 8-10 dage senere kan der udsprøjtes mangan.

Vinterrapsen står også de flest steder rigtig flot og er allerede gået i gang med at vokse. I dette nummer kan du læse vores anbefalinger i artiklen ‘Gødskning af vinterraps’ . Vi har også en artikel ‘Bekæmpelse af kamille i vinterrapsen’ om bekæmpelse af ukrudt med Matrigon 72 FG, Galera og det nye middel Korvetto. De  sidst nævnte skal begge anvendes så tidligt, at blomsterknopperne stadig er dækket af blade. Hvis de høje temperaturer fortsætter, kan blomsterknopperne hurtigt bliver blottede.

For både vintersæd og vinterraps gælder det, at en periode med vintervejr i marts, som vi ser i nogen år, vil skade afgrøderne mere, hvis vi har fået dem sat for godt i gang med en stor portion tidlig gødning.

I alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs er der mulighed for at anvende Kerb 400 SC frem til 1. marts. Det kan du læse mere om i artiklen ‘Gylden mulighed for at bekæmpe enårig rapgræs i frøgræs’.

Efterafgrøderne har groet kraftigt, og der har endnu ikke været nok frostvejr til, at de er holdt op med at optage kvælstof og vand. Hvis du endnu ikke har nedmuldet eller nedvisnet dine efterafgrøder, så bør det derfor gøres ved først givne lejlighed. Under ’Aktuelle løsninger’ kan du se, hvor mange gram glyphosat der skal til, hvis du har behov for at nedvisne efterafgrøden.

Selvom en god del af vores tid går med indsendelse af Fællesskemaer, så har vi stadig tid til at komme på markbesøg. I de kommende uger er det en god idé at komme over vintersædsmarkerne for at se om der er græsukrudt, der skal bekæmpes. I rapsmarkerne er det først og fremmest behovet for en bekæmpelse af kamiller. Hvis du har brug for et markbesøg, så tag kontakt til din planteavlskonsulent, så I kan få aftalt en tid.

I forbindelse med indsendelse af Fællesskemaet, er der også mulighed for at søge tilskud til målrettede efterafgrøder. Du kan læse mere om ordningen i den mail vi sendte dig først i januar eller i vores medlemsblad VÆKST. Det du skal være opmærksom på, det er, at hvis du vælger alternativet nedsat N-kvote, så kan beslutningen ikke ændres efter 17. april.

Priserne for AfgrødeNyt er i år kr. 1000,- for den elektroniske version og kr. 1800,-, hvis du vælger den trykte version. Abonnerer du på AfgrødeNyt, kan du få GrovfoderNyt, der udkommer 10-12 gange pr. år med for kr. 500,- pr. år.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve