Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Ovenpå en periode med sommertemperaturer har vi nu fået rigtigt efterår med regn og blæst og den første nattefrost. Jordtemperaturen ligger nu på 6-7 grader i vores område, og det betyder, at det er tid til at køre med Kerb 400 SC i de vinterrapsmarker, hvor der er behov. Kerb må efter den nye godkendelse kun anvendes i november og december. Hvor der er græsukrudt som ager-rævehale, rajgræs og væselhale, giver det den bedste effekt at sprøjte så hurtigt som muligt. Kerb er et jordmiddel, så det er vigtigt, at det løber af rapsens blade og ned på jorden. Brug derfor mindst 200 l vand pr. ha, og sprøjt gerne på våde planter og inden regnvejr.

Rapsen er groet godt her i efteråret, og nogle steder har der været behov for at vækstregulere. En afpudsning af rapsen kan måske være et alternativ til vækstregulering. Vi har derfor forsøgt denne strategi i en mark, hvor rapsen er begyndt at strække sig. Vi har pudset rapsen af i højder fra 20 cm over jorden til helt i bund. Vi følger marken og vender tilbage med vores observationer til foråret.

I vintersædsmarkerne ser vi meget meldug og rust. De udbredte svampeangreb kan måske give et øget sygdomspres i foråret, men svampesygdomme skal ikke bekæmpes i efteråret. De angrebne blade vil typisk visne hen over vinteren.

Hvis du har vintersædsmarker, hvor der er områder med lysere planter eventuelt med mørkere spor i, så kan det være manganmangel. Vi ser manganmangel i vintersæden flere steder, også hvor vi normalt ikke ser det. Det skyldes den tørre jord og de kraftige planter. Risikoen for manganmangel øges også, hvis reaktions- eller fosfortallet er højt.

I registreringsnettet, som dækker hele Danmark, har der været behov for at bekæmpe bladlus i ca. 40 % af marker sået før 15. september, men som det ses af figuren på næste side, så er procent angrebne planter lavt. Her i vores område har der generelt ikke været mange bladlus, men finder du dem i marker, der er sået før ca. d. 20. september, så bør du sprøjte snarest, hvis du ikke allerede har gjort det. Skal du ud med en gang mangan til den tidligt såede vinterbyg, så kan der medtages f.eks. Karate 2,5 WG som en forsikringssprøjtning, hvis der ikke er sprøjtet tidligere. Vinterbyg er den af vintersædsarterne, der skades mest af havrerødsot.

Forekomst af bladlus i registreringsnettet.

 

I vintersæden har vi i dette efterår set en forholdsvis ny art, nemlig dværgcikaden. Den er ca. 4 mm lang og flyver op ved mindste bevægelse eller hvis der falder skygge over den (se foto på forsiden af Peder Wærn, Jordbruksverket, Sverige). Dværgcikaden kan overføre sygdommen hvededværgvirus. Symptomerne er nogenlunde de samme som for havrerødsot. Men da hvededværgvirus endnu ikke er påvist i Danmark, så anses risikoen for at være begrænset.

Efterafgrøder må destrueres 3. november dvs. sprøjtes ned eller nedmuldes. Men hvordan og hvornår skal det ske? Læs mere om vores anbefalinger i artiklen ’Hvordan håndterer vi en vellykket efterafgrøde.’.

Fra 1. november og frem til og med 15. november er det tilladt at udbringe fast husdyrgødning, som nedbringes indenfor 4 timer, på lerjord, hvor der efterfølgende skal være en vårsået afgrøde. Det samme gælder fra 3. november og til 15. november for alle jordtyper, hvis der har været en efterafgrøde. Og husk at det på alle jordtyper gælder, at der fra d. 16. november og frem til d. 1. februar hverken må udbringes husdyr- eller handelsgødning.

Hvis du dyrkede sukkerroer i 1999 og 2000, så skulle du nu have modtaget penge retur fra den tidligere EU-produktionsafgift d. 25. oktober 2018. Hvis du ikke har modtaget pengene i løbet af nogle dage, så skal du kontakte Landbrugsstyrelsen enten på mail produktionsafgift@lbst.dk eller tlf. nr. 33 95 80 00. Landbrugsstyrelsen har også meddelt, at de senere på året vil offentliggøre lister med navne på deres hjemmeside www.lbst.dk på de tidligere sukkerroedyrkere, som det ikke er lykkedes at gennemføre en udbetaling til..

Dette var årets sidste nummer af AfgrødeNyt. Vi håber, at du har haft glæde af årets numre af AfgrødeNyt. Hvis du har ros eller ris, så hører vi meget gerne fra dig – du kan kontakte din planteavlskonsulent eller planteavlskonsulent Hanne Pontoppidan tlf. 23213369 eller hap@centrovice.dk.

Vi vender tilbage til februar – god vinter.

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve