Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Vejrudsigten lover høje temperaturer de næste dage, og derfor får vi en del spørgsmål om vækstregulering af vinterraps. Generelt anbefaler vi ikke at vækstregulere vinterrapsen nu. Temperaturerne er høje, men dagslængden er aftagende. Vi forventer, at effekten af en eventuel vækstregulering er begrænset. Hvis der er tale om en sort med tendens til at strække sig, og den er sået alt for tæt, så kan vækstregulering undtagelsesvis komme på tale, men beslutningen burde være taget tidligere.

Vi anbefaler, at alle rapsmarker bliver sprøjtet mod rapsjordloppens larve. Hvis du endnu ikke har foretaget denne bekæmpelse, så er det tiden nu. Insektmidlet kan eventuelt blandes med Belkar.

Hvis du har planlagt en Kerb-sprøjtning i din raps, så vær opmærksom på at ifølge den nye godkendelse, må Kerb 400 SC kun anvendes i november og december. Du kan læse mere i artiklen ’Anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps’.

Som nævnt i sidste nummer af AfgrødeNyt i artiklen ‘Angreb af fritfluer i vintersæd´, finder vi mange marker, der er angrebet af fritfluer. Siden sidst har vi også set marker med dårlig fremspiring, hvor kernerne er angrebet af fritfluens larve, som det ses på fotoet øverst på siden.

Vi ser også dårlig fremspiring i nogle vintersædsmarker, hvor der er anvendt overgemt udsæd. Der kan være flere grunde, men den væsentligste er sandsynligvis det meget våde efterår, vi havde sidste år. Udsæd må have op til 16 % vand, og det mindsker holdbarheden.

 

 

 

 

I forbindelse med dårlig fremspiring, bliver vi spurgt om, hvor meget plantetætheden betyder for udbyttet. I figuren herunder ses gennemsnittet for et landsforsøg i årene 1995-97. Det viser, at jo tidligere der er sået, jo lavere plantetal kan vi acceptere.

Kilde: Lars Bonde Eriksen, SEGES.

Der er generelt ikke særligt mange bladlus i vintersædsmarkerne, men blandt de tidligt såede marker kan vi finde nogen, hvor der er mange bladlus. Du skal derfor undersøge marker sået før 20.-25.september. Det gøres bedst ved at lægge sig ned på knæ og kigge på bladene i modlys. Mørke pletter tjekkes – det kan være bladlus. Se mere i artiklen ‘Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd‘.

Nu hvor sprøjtesæsonen stort set er overstået, kan det være en god idé at gennemgå kemirummet for midler, det ikke længere er tilladt at have. Til det formål anbefaler vi app’en KemiTjek. Du kan også kontakte din planteavlskonsulent, så kommer vi gerne ud og går dit kemirum igennem. I 2018 er der flere meget brugte midler, det ikke længere er tilladt at anvende og opbevare. Det gælder bl.a. Absolute 5 (fra 12/12/2018), Aproach (fra 30/11/2018), Lexus 50 WG (fra 12/12/2018) og Monitor (fra 31/10/2018).

Hvis du har dyrket sukkerroer i årene 1999/2000 – 2000/2001, så har du betalt for meget i produktionsafgift. Nordic Suger er ansvarlig for at tilbagebetale pengene. De har sammen med Landbrugsstyrelsen fundet frem til de pågældende dyrkere, så du skal ikke selv foretage dig noget i første omgang, medmindre at du ikke modtager pengene i november.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve