Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Såningen af vintersæd er i fuld gang mange steder, og med den varme jord, så spirer kornet og dermed ukrudtet rigtig hurtigt frem. Hvis du har ager-rævehale, væselhale eller rajgræs som et problem, så er det vigtigt at ukrudtssprøjte senest, når sprøjtesporene netop kan ses. Får vi de lovede høje temperaturer i slutningen af næste uge, så skal du dog passe på fordampning af Boxer og køre om aftenen eller natten.

Hvor der ikke er problemer med græsukrudt, kan du køre med DFF før fremspiring, og så vente med Boxer til temperaturerne er til det. Før fremspiring af kornet kan alle arter af vintersæd tåle 0,12 l DFF pr. ha. Hvis DFF udsprøjtes efter fremspiring i blanding med Boxer, så skal mængden i vinterbyg og vinterrug holdes nede på 0,05 l DFF pr. ha.

Sår du vintersæden uden pløjning, som mange vælger det i år, så bør du absolut sprøjte med glyphosat for at rense for spildplanter og ukrudt, inden du går i gang med jordbearbejdningen. Doseringen afhænger af, hvilket ukrudt der er på marken. Du kan se vores anbefalinger under ’Aktuelle løsninger’.

De tidligst såede rapsmarker har nu 5-6 løvblade. Hvis rapsen står tæt og kraftigt eller hvis det er en sort, der gerne vil strække sig i efteråret, så kan det være relevant at vækstregulere. Husk at vækstreguleringsmidler og svampemidler ikke må blandes med Belkar.

Hvis der er storke- eller hejrenæb i rapsmarken eller en tæt bestand af øvrigt ukrudt, så kan der sprøjtes med 0,25 l Belkar pr. ha nu, hvis langt de flest planter har 3 fuldt udfoldede løvblade. 2-3 uger senere vurderes det, om sprøjtningen skal følges op af yderligere 0.25 l Belkar pr. ha.

Vi ser langt flere gnav af de voksne rapsjordlopper nu. Heldigvis er de fleste rapsmarker, så langt fremme, at der skal 10 % bortgnavet areal til for at udløse en sprøjtning. Det vigtige er, at der er en konstant tilvækst i marken, så den syner grønnere dag for dag. Det er ikke tilfældet i alle de sidst såede marker, hvor de voksne rapsjordlopper kan hæmme rapsen så meget, at der er behov for en bekæmpelse, selvom skadetærsklen ikke er nået. Vi ser også rapsmarker, hvor kimbladene begynder at gulne som følge af kålskimmel, som du kan læse mere om i artiklen ’Kålskimmel i vinterraps’.

Hvis vinterrapsen ikke allerede er tildelt gødning, så vil vi i langt de fleste marker anbefale en tildeling af 30-40 kg N pr. ha snarest. Hvis rapsen har fået gylle efter fremspiring, så kan det give svidninger, som det ses på fotoet på næste side. Symptomerne plejer at fortage sig, når nye blade kommer frem.

Raps der ahr fået gylle

Alle brakmarker, der er tilmeldt til sommerslåning, skal være pudset af eller, der skal være taget slæt i perioden 20. juli – 15. september. For brakmarker tilmeldt forårsslåning, skal de være pudset af i perioden 1. – 30. april. Ud over krav om afpudsning, så er der i år ekstraordinært givet tilladelse til, at der må tages slæt på brakmarkerne også efter 15. september.

Inden længe begynder vi at indkalde til møde om mark- og gødningsplanen for 2019. I den forbindelse hjælper vi med at indberette pesticidoplysningerne, men husk at du selv skal føre sprøjtejournalen inden 7 dage. I sprøjtejournalen skal du også påføre dysetype og tryk, hvor du anvender midler med afstandskrav eller midler med aktivstoffet prosulfocarb som f.eks. Boxer.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve