Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Mange udnytter det gode vejr og er i gang med at så. Det er først og fremmest rug, der bliver sået, men ikke alle har fået leveret den bestilte udsæd.

Hvis du sår vintersæden tidligt, så husk at regulere plantetallet – vi hører om stor variation i TKV. Og pas på, hvis du har planlagt at anvende Boxer. Det er stadig vigtigt at følge god praksis for anvendelse, som du kan se i opslaget ‘Pas på afdrift af jordmidler’. Det er vigtigt, så vi undgår, at der bliver fundet prosulfocarb på æbler eller grøntsager i år. På Landmand.dk kan du i øvrigt se, om der er prosulfocarb-følsomme afgrøder i nærheden af netop dine marker.

Den tidlige høst af majs i år giver en god mulighed for at så hvede efter majs, men du bør være opmærksom på den store risiko for fusarium i hvede efter majs. For at begrænse smitten fra majsstubben, bør der derfor pløjes, og der bør vælges hvedesorter, der ikke er så modtagelige for fusarium – se mere i AfgrødeNyt uge 27 i artiklen ’Hvedesorternes modtagelighed overfor aksfusarium’.

Vi ser pludselig rapsmarker med så mange gnav af voksne rapsjordlopper, at der er behov for bekæmpelse. Når først rapsen har fået et løvblad eller to, så gælder det skadetærsklen på 10 % bortgnavet areal. Er planterne mindre, så er de mere følsomme overfor gnav fra jordlopper. Det samme gælder med gnav fra snegle, jo mindre planterne er, jo mindre gnav kan de tåle.

Hvis du har planlagt at udbringe gylle til rapsen, så skal 80 % af planterne have 3-4 løvblade, for at afgrøden er robust nok. Vær opmærksom på, at rapsen i nogle marker er spiret frem over en relativ lang periode pga. den tørre jord.

Samme størrelse bør rapsen have for at sprøjte med Belkar. Vi anbefaler at anvende Belkar i en splitsprøjtning, hvis der er storkenæb og hejrenæb eller mange kamiller og hyrdetaske. Ved en splitsprøjtning anvendes 0,25 l Belkar pr. ha, når rapsen har 3-4 blade udover kimbladene. Den tidlige sprøjtning med Belkar øger sikkerheden for at finde sprøjtevejr. Den kan eventuelt følges op af endnu 0,25 l Belkar pr. ha ca. 3 uger senere, når rapsen har mindst 6 blade. Du skal huske, at Belkar ikke må blandes med Agil 100 EC/Focus Ultra, vækstreguleringsmidler og svampemidler med vækstregulerende effekt. Afstanden mellem sprøjtningerne bør være 7 dage.

I mange rapsmarker er det også tid til at bekæmpe spildkorn, der har ca. 2 blade. Spildkornet skal bekæmpes allerede nu, hvis den trænger rapsen, ellers kan bekæmpelse eventuelt afvente, at Kerb 400 SC kan anvendes, når jordtemperaturen kommer stabilt under 10 grader.

Hvis du bliver tilbudt glyphosat-produkter, så vær opmærksom på, at vi endnu ikke ved, hvilke midler vi må anvende efter 31. december 2018.

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at de i år lemper kontrollen af efterafgrøder. Efterafgrøderne skal stadig være veletablerede og jævnt fordelt, men der vil ikke være det normale krav til dækningsgrad.

Sidste frist for indberetning af ændringer af efterafgrøderne og tidligt sået vintersæd, der skal tælle som pligtige efterafgrøder, er 10. september.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve