Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

September nærmer sig, det samme gør tidlig såning af vintersæd. Tidlig sået vintersæd har et stort udbyttepotentiale, men du skal aldrig så før sidste halvdel af september, hvis du har problemer med græsukrudt – det gælder specielt agerrævehale, væselhale og rajgræs.

Vi hører, at udsæden har lavere tusindkornsvægt (TKV) i år end normalt. Derfor er det vigtigt, at du beregner udsædsmængden for hvert parti. I hvede har vi hørt om TKV helt ned til 36 og mange partier med 40-42 mod normalt 46-54. Ved et ønsket plantetal på 240 planter pr. m2 og en forventet markspiring på 80 % giver det en udsædsmængde på 108 kg pr. ha ved TKV 36 og 156 ved TKV 52.

Små kerner spirer ligeså godt som større og giver nogenlunde det samme udbytte, hvis de har gode forhold. Det er vigtigt ikke at så de små kerner for dybt. 2-3 cm vil være passende, hvor der ikke er meget stiv og knoldet jord.

I marker, hvor der er erfaring for kraftig manganmangel, kan det være en fordel at blande en mindre mængde DAP NP 18-20 eller svovlsur ammoniak i udsæden eller placere den, når der sås vintersæd.

Sår du vintersæden senest 7. september kan 4 ha erstatte 1 ha pligtige eller husdyr efterafgrøder. MFO og målrettede efterafgrøder kan IKKE erstattes af tidligt sået vintersæd.

Vi ser endnu kun få gnav af de voksne rapsjordlopper, og i registreringsnettet er der kun fanget ganske få. Det er specielt i fremspiringsfasen, og så længe rapsen ikke har mere end kimblade, at den er meget sårbar overfor gnav. Når rapsen har fået løvblade, så er skadetærsklen 10 % bortgnavet areal.

På trods af, at sommeren har været ekstrem tør, så ser vi nu sneglegnav i nogle af rapsmarkerne, så hold godt øje i den første og mest sårbare tid. Hyppigst finder vi sneglegnav, hvor jorden er knoldet og i kanterne.

Frøgræsudlæg, der anvendes som MFO, må ikke sprøjtes fra høst af dæksæden og frem til 3. november. Udlægget må godt pudses af eller anvendes til slæt, selvom det anvendes til MFO.

Hvis du indsender dine oplysninger til pesticidregnskabet inden 30. september, så giver vi 25 % rabat på at indberette det. Det samme gælder, hvis du har indtastet oplysningerne i FarmTracking og giver os besked om, at de er klar.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve