Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Der er ved at være forår i luften, selvom der her onsdag morgen en kort overgang lå sne. Forhåbentligt kan forårsarbejdet i marken snart begynde for alvor. Når det sker, vil opgaverne stå i kø for at blive udført. Vi har derfor i denne uge forsøgt at give et bud på prioritering af nogle af de mest almindelige opgaver i marken.

En af forårets opgaver bliver uden tvivl at tage stilling til eventuel omsåning i nogle marker. I denne uge har vi derfor skrevet et par artikler om emnet. Vi kommer selvfølgelig også gerne på markbesøg, hvor vi vil kigge på afgrødernes tilstand og vurdere behovet for omsåning.

I denne uges AfgrødeNyt har vi fokuseret på bekæmpelse af problemgræsser i vintersæden. I næste nummer, som udkommer efter påske, vil vi behandle bekæmpelse af øvrige græsser og tokimbladet ukrudt.

Specielt i tidligt sået vintersæd kan der være en risiko for manganmangel. Hvor fosfortallene er høje er risikoen forøget. En eventuel manganmangel kan afhjælpes med udbringning af svovlsur ammoniak eller udsprøjtning af mangan.

Vintersæd og -raps har behov for svovl relativt tidligt. Det skal du være opmærksom på, hvis du har planlagt, at gylle skal gives først. Hvis gylle er forsuret, er den tilsat svovl. Ellers kan det komme på tale at udsprede en mindre mængde svovlsur ammoniak eller fremrykke den første tildeling af handelsgødning.

I de rapsmarker, hvor en planlagt Kerb-sprøjtning ikke er blevet gennemført, er der mulighed for en rimelig bekæmpelse af rajgræs med 2 l Focus Ultra pr. ha senest i st. 32. Focus Ultra har også effekt på spildkorn, vindaks og ager-rævehale, der ikke er resistent.

Kvælstofprognosen er blevet offentliggjort. I vores område kan man give 5 kg N pr. ha mere til korn og forårssåede afgrøder på JB 2 og 4 samt derover. Se vores artikel om emnet, der allerede er sendt ud til modtagere af AfgrødeNyt i net-versionen.

Vi har netop modtaget en melding fra Landbrugsstyrelsen om, at frøgræs alligevel kan anvendes til at opfylde MFO-forpligtelsen. Men husk at det ikke er tilladt at pudse udlægget af eller sprøjte det efter høst, hvis det skal anvendes til at opfylde MFO-forpligtelsen. Hvis vi allerede har indsendt din ansøgning, og du i denne anledning har ændringer til den, så kontakt din planteavlskonsulent.

Hvis du selv plejer at indsende, så husk at fristen er d. 31. marts for gødningsregnskabet for planperioden 2016/17. Fristen for at indsende at indsende sprøjtejournal for samme periode er udskudt til 9. april.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve