Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Så er vejret skiftet, og vi har fået så meget regn, at såning af raps og efterafgrøder er godt i gang. Nogle steder er der kommet så meget regn, at det er muligt at pløje, ellers har mange gode erfaringer med at etablere rapsen uden pløjning.

Hvis du ikke pløjer, så anbefaler vi altid at sprøjte med glyphosat, før du går i gang med at bearbejde jorden. Selvom det ikke ser ud af meget, så er der næsten altid etableret ukrudt, som er umuligt at bekæmpe i rapsen – især hvis der er græsukrudt. Glyphosat har dog ingen effekt på agerpadderok, som ses på fotoet på næste side.

Vi anbefaler, at du prioriterer at så rapsen før efterafgrøderne. Vi forventer, at jorden kan stille 10-20 kg kvælstof pr. ha ekstra til rådighed i år, så mængden af gødning til rapsen kan nedjusteres. Hvor gødningen ikke er nedfældet gylle før såning, anbefaler vi at vente med at udbringe gødning. Så har du mulighed for at justere på mængde og tidspunkt, når du kan se, hvor godt rapsen kommer i gang.

Rapsen er ikke længere bejdset med neonicotinoider. Derfor skal du holde godt øje med gnav af den voksne rapsjordloppe allerede fra fremspiring. Skadetærsklen er 10 % bortgnavet bladareal indtil 4-bladsstadiet.

Efter det tørre forår og den tørre sommer vil mængden af snegle være reduceret, da sneglene ikke har haft mulighed for at formere sig så meget. Men det er stadigt vigtigt at huske, at det ikke er muligt at foretage en god bekæmpelse, hvis du kommer bagefter. Vi anbefaler derfor, at du, i forbindelse med rapssåning, udspreder lidt sneglegift på steder, hvor du normalt har problemer med snegle som f.eks. knoldede bakketoppe og markkanter. Her kan du holde øje med om sneglekornene bliver spist.

 

Hvis du har planer om at anvende egen udsæd af vintersæd, så bør du, selvom sommeren har været tør, sende en prøve til analyse for bejdsebehov. Vi anbefaler også, at du får renset udsæden op, så de mindste kerner bliver sorteret fra – mange små kerner påvirker udbyttet negativt. Og så skal du selvfølgelig huske, at du kun må anvende korn som kommer fra egen bedrift og huske at indbetale forædlerafgift.

Tørken har givet mangel på grovfoder. Derfor kan det være relevant at udnytte frøgræs, specielt de grove typer af rajgræs, til et efterslæt. Der er en del udgifter forbundet med et efterslæt, så der skal være en forventning om mindst 1000 FE pr. ha, for at der kan være økonomi i det. Er der lange stubbe i marken efter frøhøst, kræver det en afpudsning, før der kommer genvækst.

Hvis du har en frøgræsmark, der egentlig skulle pløjes om nu, så kan det være en god idé at spørge frøkonsulenten, om den eventuelt kan ligge et år mere. En del frøgræsudlæg er gået til i tørken, så der kan være mangel på arten/sorten.

Fristen for etablering af efterafgrøder er udskudt til 3. september og indberetningsfristen til 10. september. Forlængelsen af fristen betyder samtidig, at alle efterafgrøder først må destrueres 3. november – det gælder uanset, hvornår de er etableret. Det ser også ud til, at der vil blive mulighed for isåning af rug/hvede i græsefterafgrøder og slæt af efterafgrøder, men vi har endnu ikke set noget om det konkrete forslag.

Vi modtager stadig tilmeldinger til ’Rapstjek’ og til udtagning af jordprøver i dette efterår.

Agerpadderok i havrestub 150818 1

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve