Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Det er stadig tørt, rigtig tørt derude. Høsten af vinterbyg er i fuld gang og snart følger andet korn og vinterraps. Udbytterne skuffer og der er helt sikkert en del uudnyttet kvælstof tilbage i jorden mange steder. Derfor er efterafgrøder rigtig vigtige i år, så du kan få samlet kvælstoffet op og udnyttet det i den efterfølgende afgrøde. Vi må derfor håbe, at der kommer så meget regn, så efterafgrøderne kan etableres med godt resultat.

Desværre giver tørken også anledning til flere høstbrande. Tænk sikkerhed og vær forberedt, hvis situationen skulle opstå. Du kan f.eks. have en harve klar til at lave brandbælter med, have en gammel gyllevogn med bladspreder klar med vand, medbringe branddaskere eller skovle eller lignende. Ifølge Arbejdstilsynets regler skal der være en 2 kg pulverslukker eller lignende i nærheden af førerpladsen i mejetærskeren. Derudover bør der være en på hver side af mejetærskeren.

På nogle lokaliteter findes der en del larver af hvedegalmyg i aksene på vinterhveden. Der er langt imellem de år, hvor galmyggene skader hveden, men med dette års angreb, må vi forvente, at der er en større risiko næste år. Derfor kan det være en god idé at vælge en hvedesort, der er resistent overfor hvedegalmyg – det er Kalmar, Sheriff og KWS Cleveland. Hvis du sår en af de andre sorter, kan det være en god idé at opsætte fælder til næste sommer, hvis du har haft angreb i år.

SEGES har søgt om at få lov til at udnytte MFO-brak i foderproduktionen på grund af tørkesituationen. Det er desværre ikke en national beslutning, men kræver en EU-godkendelse. Derfor er det tidsmæssig en lang proces. Hvis alt går vel, kan der komme en afklaring i slutningen af juli måned.

Den fysiske kontrol af arealstøtten er i fuld gang. En af de hyppigste fejl, der bliver fundet på vedvarende græs, er manglende eller ikke tilstrækkelig afgræsning eller slæt, eller afpudsning i stedet for slæt, herunder også plantedække, der ikke er tæt og lavt/synlig afgræsset. Hvis kontrolløren ikke kan se, at arealet er slået eller afgræsset, kommer han ofte tilbage senere på sæsonen og tjekker igen. Dermed får du som landmand tit en mulighed til for at løse problemet, som desværre ofte ikke udnyttes. Landbrugsstyrelsen fortæller, at mange gange er samme regel overtrådt på den samme mark, når de kommer igen. Et godt råd er derfor at være opmærksom på dette og at huske at rette op efter første kontrolbesøg.

I de kommende uger er der mange af planteavlskonsulenterne, der holder ferie, men du kan altid få fat i en af de konsulenter, der er på arbejde, hvis du ringer på vores hovednummer 70 159 900.

AfgrødeNyt holder sommerferie og udkommer igen onsdag d. 8. august.

God sommer og god høst.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve