Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Vi er gået ud af juni med det højeste tørkeinddeks, som DMI nogensinde har beregnet for denne årstid. Det betyder desværre, at mange har lave forventninger til udbytterne i bl.a. korn og raps. Kvægbrugene er også hårdt ramt af tørken, og derfor opfordrer vores kvægbrugsafdeling til ikke at snitte halmen i år, da den bliver en mangelvare. Vi forventer også, at Miljøstyrelsen giver en ekstraordinær tilladelse pga. tørken til at opfodre frøgræshalm, som er behandlet med en række plantebeskyttelsesmidler godkendt til mindre anvendelse.

Vi anbefaler ikke længere svampebekæmpelse i hestebønner pga. tørken. Bladlus skal stadig bekæmpes frem til fuld bælglængde ved min. 10 % angrebne planter. Hvis bladlus skal bekæmpes, så anbefaler vi Pirimor G.

Når frø og korn er høstet og lagt på lager, så husk at holde øje med temperaturen i lageret selvom varen er høstet tør. Frøet eller kornet er varmt i forvejen i denne tid og lidt grønne kerner kan bidrage til yderligere varme i lageret.

Hvis du har foderkornmarker, hvor dele af marken nu er gul og på vej til at være moden, mens at andre dele stadig er grønne, så anbefaler vi ikke at sprøjte med glyphosat. Det er typisk de grønne områder, der skal give udbyttet, mens de gule områder typisk er tørkepletter. En sprøjtning med glyphosat under de nuværende tørre forhold vil også kun have ringe effekt på kvik og rodukrudt.

Hvis du endnu ikke har bestilt udsæd af vintersæd, og du skal bruge avlen til foder, så kan du i artiklerne ‘Karakter for foderværdi i kornsorter‘ og ’Hvedesorters ‘Hvedesorters modtagelighed overfor aksfusarium’ finde nyttig viden. De øvrige oplysninger om sorterne finder du i artiklerne ‘Sortsvalg vinterbyg sæson 2018-2019’, ‘Sortsvalg vinterrug sæson 2018-2019’ og ‘Sortsvalg – vinterhvede’.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve