Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Desværre fortsætter det tørre vejr, og især i nogle områder er afgrøderne nu tydeligt påvirkede. En positiv følge af det tørre vejr er relativt lave angreb af en række svampesygdomme, men til gengæld har det givet gode betingelser for en række skadedyr.

Bladlus er et af de skadedyr, der trives godt i varmt og tørt vejr. I vårbyg, havre og vårhvede findes bladlusene især på bladene, og flere steder er skadetærsklen på 40% angrebne strå overskredet. I vinterhvede skal man fra nu af især holde øje med lus i aksene, hvor vi er begyndt at finde dem de sidste dage. Lus kan bekæmpes med Pirimor, Mavrik Vita eller pyrethroider, hvor Pirimor har en dampeffekt, der er en fordel i meget tætte vårsædsafgrøder. Pirimor er udsolgt nogle steder, og anvender man Mavrik eller pyrethroider i tætte vårsædsafgrøder, er det vigtigt med en stor vandmængde. Se midler og doseringer i ´Aktuelle Løsninger`.

Kornbladbillelarver har også været begunstiget af vejret, og de optræder talrigt i nogle vårsædsmarker og i enkelte hvedemarker. Skadetærsklen er 1 larve på hvert andet aksbærende strå. Nogle steder er angrebene ved at være overstået, idet der kun findes enkelte meget store larver, der er tæt på at forpuppe sig. Her er bekæmpelse ikke længere aktuel.

Kålmøl kan findes i nogle marker med korsblomstrede afgrøder. I vinterraps betyder de mindre, men i vårraps, Pak Choy og kinakål skal man holde øje med eventuelle angreb. Sidst man så angreb var i 2014, hvor bekæmpelse var vanskelig pga. en massiv invasion. Der findes evt. resistens mod nogle af de godkendte midler, så ved gentagen behandling er det vigtigt at skifte middel. Anvend store vandmængder og gerne luftassistance.

kålmøl uge 23

I hvede har der været anvendt flere forskellige strategier for svampebekæmpelse. I nogle marker har man allerede lavet den afsluttende aksbeskyttelse. Andre steder er sidste svampesprøjtning udført for 2 – 3 uger siden, og der skal følges op nu, og endelig er der marker, hvor der er lavet en svampesprøjtning i sidste uge af maj, og hvor der forventes at blive behov for en opfølgning i den kommende uge. I mange standardforslag er der foreslået 0,4 l/ha Propulse ved sidste svampebekæmpelse, og på baggrund af det tørre vejr med begrænsede svampeangreb kan dosis generelt reduceres til 0,3 l/ha. Propulse er ikke specielt godt mod gulrust, og dyrkes en gulrustmodtagelig sort, eller der er fundet gulrust i marken, tilsættes 0,1 Orius/Rubric/Comet Pro, eller der kan anvendes 0,3 Bell.

I rug er der stadig kun fundet meget lidt brunrust, og udviklingen nærmer sig stadiet med halv længde af kernen, hvor bekæmpelse af brunrust ikke længere er rentabel. Derfor vil man kunne undlade svampesprøjtning i de fleste marker.

Vårbyg-markerne er meget forskellige. Der findes gode marker sået tidligt i gode såbed, og der findes dårligere marker, der typisk er sået senere i dårligere såbed. En del har i de tidlige marker gennemført den afsluttende behandling, mens de senere marker er i begyndende skridning. Der er fundet lidt bygrust og bladplet i nogle marker, og derfor bør der stadig foretages en svampebekæmpelse selv i de lidt dårligere marker. Der anvendes f.eks. 0,15 Comet Pro + 0,2 – 0,25 Propulse/Prosaro/Folicur Xpert.

I vårhvede har vi fundet de første svage angreb af gulrust, og vårhvede, der endnu ikke er svampebehandlet, bør derfor snarest behandles med et middel med god rusteffekt. Fra akset er begyndt at svulme til begyndende blomstring kan det være aktuelt at bekæmpe hvedegalmyg, der optræder ret talrigt i fælderne i år. Anvend f.eks. 0,15 Mavrik Vita eller Karate, der også vil have effekt på lus og kornbladbillelarver.

Spinat er også tørkeramt nogle steder, men hold øje med lusene, der kan bekæmpes med Pirimor eller Karate. Ved kraftige angreb anvendes 0,14 Teppeki, der er systemisk. Svampe forebygges, når det første pollen dannes i hannerne, og der kan f.eks. anvendes 0,4 Opera eller 0,2 kg Signum + 0,2 Folicur Xpert pr. ha. Anvend altid store vandmængder i spinatsprøjtningerne.

I alm. rajgræs til frø har nogle tidligere udført en bekæmpelse af kronrust, og vi nærmer os tidspunktet for den afsluttende svampebekæmpelse. Under de tørre forhold kan løsningen f.eks. være 0,4 Bell + 0,1 Comet Pro.

FarmTracking er nu endelig blevet opdateret, så det kan anføres, at der anvendes en afdriftsreducerede sprøjteteknik. Det kræver, at programmet opdateres i Google Play butikken for telefoner/tablets med Android styresystem, eller App Store for Apple produkter. Når man redigerer en behandling, kan man trykke på de 3 lodrette prikker øverst til højre på skærmen og vælge afdrift. Her kan man notere sprøjtefører, dyse og valgt tryk.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve