Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Aktuelt nyt

Aktuelt nyt

Det er ved at være rigtig tørt i vores område, og der har ikke været udsigt til meget regn i vejrudsigterne. Heldigvis har nogle områder fået især tordenbyger, der har givet meget varierende mængder. Vi har om hørt om nedbørsmængder fra 0 – 60 mm.

I det tørre vejr kan vi se, at der er manganmangel i en del vårbyg- og havremarker. Det kan betale sig at udsprøjte mangen, hvis der er mangel, helt frem til begyndende skridning.

I disse dage ser vi også en del vårbygmarker med kalktrang. Byg er den mest følsomme afgrøde mht. lave reaktionstal, så det er her vi ser det først, når reaktionstallet bliver alt for lavt. Det typiske billede er utrivelige, små spidse planter tit med rødlige bladskeder (se foto). Og graver du planter op, så vil rødderne være fortykkede og nogle gange ligesom have en klump for enden af roden. Har du ikke fået taget jordprøver de sidste 5 år, bør du allerede nu melde dig til udtagning i efteråret.

Vi begynder at se en del bladlus i nogle marker. Hvis du skal ud og sprøjte med svampemidler, bør du derfor tjekke marken for bladlus først. Skadetærskelen er 25 % angrebne strå, når du samtidig skal sprøjte mod svamp, og ellers 40 %. Vi ser mange mariehøns, der jo bekæmper bladlus, i markerne. Derfor er det en god idé at vælge et middel, der skåner nyttedyrene, ved en eventuel sprøjtning.

I nogle marker på især mildere jord er der også kraftige angreb af kornbladbillens larver, mens der i andre kun findes ganske få. Skadetærsklen er 1 larve på hvert andet aksbærende strå. Er der store angreb af både lus og kornbladbiller i tætte marker, kan det være aktuelt at blande Pirimor G og et pyrethroid.

Det er tid til at holde øje med galmyg i vinterhveden. I registreringsnettet er godt 1/3 del af markerne nu over skadetærsklen. Hveden er kun modtagelig for evt. angreb i st. 43-61 (svulmning af fanebladets bladskede til begyndende blomstring) dvs. at så snart støvdragerne hænger ud af akset, så kan galmyggen ikke gøre skade længere. Sorterne Sheriff, Kalmar og KWS Cleveland er resistente mod den orange-gule hvedegalmyg, så bekæmpelse er aldrig aktuel i disse sorter. Galmyggene har de bedste betingelser for at komme op af jorden, hvis jorden er fugtig op til skridningen. De har de bedste betingelser for æglægning i hveden, hvis det er vindstille og lunt vejr (“grill-vejr”) omkring skridning. Aktiviteten er størst om aftenen, hvor lysstyrken falder. Tidligere års angreb har været værst i lune og kystnære områder.

I vinterrug begynder vi nu at se ganske få pustler med brunrust, men det er kun i få af markerne. I øjeblikket er bekæmpelse derfor ikke aktuel, men brunrust kan udvikle sig meget hurtigt i det varme vejr, så hold øje med evt. angreb. Brunrust bør bekæmpes indtil begyndende kernesætning. Er der behov for bekæmpelse så undgå at sprøjte under rugens blomstring. Der er mistanke om, at en sprøjtning på dette tidspunkt kan øge angreb af meldrøjer.

I vårhvede og havre er der ikke fundet svampesygdomme af betydning, men hold øje med evt. angreb af især gulrust i vårhveden, samt angreb af bladlus og kornbladbillelarver.

Vårbyggen er meget forskellig, og markernes udvikling er fra begyndende strækning til begyndende skridning. De fleste steder er det i år kun nødvendigt med 1 svampebekæmpelse, der udføres lige inden skridning, når fanebladet er helt fremme. Se behandlingsmuligheder under ’Aktuelle løsninger’. Er der kommet pæne nedbørsmængder kan en forebyggelse af aksnedknækning med f.eks. Cerone være aktuel, – især ved udlæg af frøgræs med kornet sået på dobbelt rækkeafstand. Men undlad det i meget tørkeramte marker.

Vinterhvede er de fleste steder under skridning, og der er stor forskel på den hidtidige indsats med svampemidler. Nogle marker er ubehandlede og nogle er behandlet 2 gange. Ubehandlede marker behandles snarest med f.eks. 0,3 Propulse SE 250 + 0,1 Comet Pro. Er skadetærsklen for bladlus overskredet, kan der tilsættes 0,05 – 0,1 l Mavrik Vita pr. ha. Hvis Mavrik skal have effekt på galmyg sættes doseringen op til 0.15 l pr. ha. I allerede svampebehandlede marker har en behandling effekt i 10 dage mod Septoria, hvorefter der skal være 4 nedbørsdøgn, før der udløses en ny bekæmpelse i de modtagelige sorter. Se løsninger under ’Aktuelle løsninger’.

Hvis du bliver tilbudt Lexus, så skal du være opmærksom på, at det kommende efterår er det sidste, hvor vi må anvende Lexus. Lexus må sælges til og med d. 13. juni 2018, men efter d. 13. december 2018 må det hverken anvendes eller opbevares.

I spinat er der set begyndende kolonidannelse af bedelus, så hold øje med dem fra nu af. Det ses ved at undersøge blade der, ovenfra set, krøller rundt om sig selv. Indenunder sidder der ofte en hel lusekoloni. Bekæmpelse foretages med 0,2 kg Pirimor G eller Karate 2,5 WG pr. ha. Der kan også anvendes halv dosis af hvert af disse midler sammen med den også nu aktuelle første svampesprøjtning ved begyndende stokløbning med 0,5 l Opera pr. ha. Hvis der er angreb af bedefluelarver vil 140 g Teppeki pr. ha være et godt valg, da det er et systemisk virkende middel.

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve