Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Afsætning af fosfor ved naturlig separering i gyllebeholder

Afsætning af fosfor ved naturlig separering i gyllebeholder

Efter indførelsen af de nye fosforlofter kan der på nogle ejendomme blive problemer med, at fosfor bliver den begrænsende faktor for, hvor meget gylle der må udbringes på egen jord. Her kan det være en ide at overveje om naturlig separation i gyllebeholderen er en mulighed.

Fosforindholdet i gylle er stort set bundet i tørstoffet, hvilket betyder, at indholdet af fosfor er højt i flydelag og bundfald. Hvis man derfor udbringer f.eks. en kvart tank uden foregående omrøring på egne arealer, vil der blive tilført gylle med et fosforindhold under gennemsnittet. Herefter omrøres tanken, og der afsættes gylle med et højere fosforindhold end gennemsnittet. Det kræver dog en gylleprøve, så det højere fosforindhold kan dokumenteres.

Modtager af gyllen skal selvfølgelig have plads til den større overførsel af fosfor. Det højere tørstofindhold betyder dog også, at kvælstofudnyttelsen som udgangspunkt bliver lavere ved slangeudlagt gylle, da den potentielle fordampning er større.

For at bruge denne mulighed må gyllen i forvejen ikke være for ”tyk”, da en yderligere stigning i tørstofindholdet så kan betyde, at gyllen ikke kan komme ud af slangerne. Derfor er det primært so-, smågrise- og minkgylle, der kan separeres på denne måde.

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve