Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Afgrødeøkonomi

Afgrødeøkonomi

Hvis du bruger FarmTracking, så kan du komme tættere på økonomien i markbruget ved at udnytte de registreringer, du allerede laver i dag. Når du registrerer udbytte, priser og forbrug af hjælpestoffer, kan du beregne eget dækningsbidrag pr. mark eller pr. afgrøde.

Herved får du nyttig viden om resultatet i de enkelte afgrøder eller marker, og du kan optimere sædskiftet herefter. Ved at sammenligne eget dækningsbidrag med andres får du inspiration til, om du kan gøre noget anderledes og dermed øge dit eget resultat.

Centrovice har i efteråret 2017 lavet beregninger for 13 ejendomme, der bruger FarmTracking. Herunder ses sammenligninger for vinterhvede. Figur 1 viser dækningsbidrag pr. ha for hver af de 13 ejendomme. Figur 2 viser fordeling af stykomkostninger for hver af de 13 ejendomme. Bemærk at der ikke er indregnet omkostninger til maskiner og arbejde. Dækningsbidrag i vinterhvede varierede fra 6000- 9000 kr. pr. ha. Stykomkostninger varierede fra 2300-3000 kr. pr. ha.

Vinterhvede dækningsbidrag

Figur 1. Dækningsbidrag i vinterhvede 2017 for 13 bedrifter.

 

Vinterhvede stykomkostninger

Figur 2. Fordeling af stykomkostninger i vinterhvede 2017 for 13 bedrifter.

 

Vi vil i 2018 lave yderligere beregninger og opfordrer endnu flere til at deltage. Det eneste du skal gøre er igennem vækstsæsonen at være omhyggelig med at registrere forbrug og priser, samt udbytter til høst. Umiddelbart efter høst har du en foreløbig opgørelse af resultatet i markbruget. Dette resultat afstemmes efterfølgende med årsrapporten. De 13 landmænd, som deltog i opgørelsen, har deltaget i et erfa-møde i efteråret, ligesom vi samles igen i juni måned og sammenholder med årsrapporten.

Hvis dette er noget for dig – så tilmeld dig til din planteavlskonsulent. Du kan læse mere om FarmTracking i Afgrødenyt uge 8 ’FarmTracking – er det noget for dig?’.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve