Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Rådgivning  →  Miljø  →  Kurser i sikker håndtering af farligt gods

Håndterer og transporterer man farligt gods på offentlige veje og med registreringspligtigt køretøj, kræves der ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis, for at man må løse opgaven. Har man ikke et kursusbevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og arbejdsgiver.

Kurser i sikker håndtering af farligt gods

I samarbejde med DM&E Arbejdsmiljø udbyder Centrovice løbende kurser henvendt til gartnere på kirkegårde, boligforeninger, samt håndværkere, landbrug og maskinstationer med medarbejdere, som håndterer og transporterer farligt gods.

Hvad er farlig gods?

Farligt gods er bl.a. dieselolie i tank, på arbejds-/ladbil, ilt- og gasflasker, spraydåser, bekæmpelsesmidler, muldvarpegift, maling, syre, terpentin, rustløsner, brøndskum eller andre faremærkede produkter med UN-nummer m.v.

Håndværkerreglen

Måske har du hørt om Håndværkerreglen, som er en undtagelsesbestemmelse, særligt for håndværkeres transport af farligt gods. Der er dog masser af hverdagssituationer, hvor Håndværkerreglen ikke kan bruges, f.eks.:

 • En håndværker kommer til at mangle materialer/reservedele under arbejdet og ønsker at afhente nyt andetsteds
  (Hovedformålet med transport er transport af farligt gods, hvorfor undtagelsesbestemmelsen ikke kan anvendes)
 • En håndværker kører midt på dagen til frokost i sin arbejdsbil med farligt gods ombord
 • En håndværker/montør kører efter arbejdstid til sit hjem med sin arbejdsbil med farligt gods ombord
  (Her er der ikke tale om, at hovedformålet er transport af arbejdskraft, idet der ikke på bestemmelsesstedet skal udføres arbejde, hvortil det farlige gods skal anvendes)
 • En medarbejder løber tør for f.eks. F-gas under arbejdet og tinger hjem til virksomheden, hvorefter mester kører ud med mere F-gas til medarbejderen
  (Hovedformålet med transporten er transport af farligt gods, hvorfor undtagelsesbestemmelsen ikke kan anvendes)

Udbytte for dig

Formålet med kurserne er bl.a. at give deltagerne:

 • kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods (f.eks. transport af dieselolie til maskiner og udstyr i tank på arbejds-/ladbil)
 • viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods
 • viden om sikker håndtering og optræden i nødsituation – krav til afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler

Skal du have  ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis?

Se hvornår vi holder det næste kursus her.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve