Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Medarbejdersamtaler

Få hjælp til medarbejdersamtaler

Dialogen med dine medarbejdere starter allerede ved rekrutteringen og fortsætter gennem hele ansættelsesforløbet. Medarbejdersamtaler er vigtige, fordi de giver både medarbejder og arbejdsgiver en status på samarbejdet og bidrager til afstemning af forventninger. Der bør afholdes medarbejdersamtaler mindst én gang om året.

Centrovice rådgiver gerne i forbindelse med medarbejdersamtaler – også når de er svære.

Rådgivning i forbindelse med MUS-samtaler

Centrovice rådgiver om medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Mus-samtaler er medarbejdersamtaler mellem medarbejderen og den nærmeste leder, som handler om samarbejdet mellem parterne og medarbejderens trivsel og faglige udvikling. MUS-samtaler afholdes typisk en gang om året.

Tilrettevisningssamtaler

Sådanne medarbejdersamtaler kan være svære. Det kan f.eks. være nødvendigt at give en medarbejder en advarsel, hvis der er ting i ansættelsesforholdet, som ikke fungerer. Centrovice rådgiver og bistår gerne i forbindelse med tilrettevisningssamtaler.

Konflikthåndtering og mægling

Hos Centrovice har vi har mange års erfaring med medarbejdersamtaler, der omfatter konflikthåndtering og mægling. Har du brug for rådgivning i en konkret sag, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende medarbejdersamtaler.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve