Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Salg af virksomhed? Få økonomisk overblik over pensionisttilværelsen

Salg af virksomhed? Få økonomisk overblik over pensionisttilværelsen

Når tidspunktet i livet nærmer sig, hvor ønsket om at trække sig helt eller delvis tilbage fra arbejdsmarkedet bliver aktuelt, er der en masse vigtige problemstillinger, som skal vendes.

Et af de helt afgørende temaer er det økonomiske overblik over ens fremtidige tilværelse med spørgsmål som:

 • Hvor mange penge kan vi få med, når vi sælger virksomheden?
 • Hvad har vi af pensionsordninger, hvor meget og hvordan vil de blive udbetalt?
 • Hvad er der af muligheder for offentlige pensioner såsom efterløn og folkepension?

En anden, lidt blødere problemstilling, som også fylder meget, er, hvor skal man bo.

 • Skal man blive boende?
 • Skal man bo til leje?
 • Skal man bygge nyt?
 • Eller noget helt 4.?

Med hensyn til det økonomiske overblik over pensionisttilværelsen er det noget, man bør få belyst nogle år før, man ønsker at stoppe med sin virksomhed, så man har mulighed for at justere nogle af de faktorer, som kan blive en udfordring for ens mål og ønsker senere hen.

Det økonomisk rigtige tidspunkt at stoppe

Mange faktorer skal passe sammen, når man skal stoppe med at arbejde, for at de forskellige økonomiske ordninger spiller optimalt med ens ønsker. Det gælder eksempelvis:

 • Ophørspension, helt eller delvis indskud samt udbetalingstidspunkt
 • Skattemæssig Seniornedslag
 • Skattefri præmie samt evt. efterløn
 • Indskud/udbetalingstidspunkt på diverse pensionsordninger
 • Folkepension, opsat/udskudt folkepension
 • Hævning af opsparet overskud i virksomhedsordningen

Alt sammen faktorer, som har meget stor indflydelse på den økonomiske fremtid.

Seniorbudget

For at få overblik og få de forskellige bolde til at lande i de rigtige spande, kan man med fordel få udarbejdet et seniorbudget, hvor de forskellige former for pensionsordninger tænkes ind, hvornår de kan starte udbetaling, samt kravene til at udnytte dem.
Når de økonomiske forhold for salg/afvikling er afdækket, kan de bløde parametre som eksempelvis fremtidig bolig tænkes ind i budgettet, så man kan få fastlagt rammerne for ens fremtidige tilværelse.Et seniorbudget er således et vigtigt middel til at få belyst hvordan og på hvilket tidspunkt, du skal afvikle din virksomhed, samt hvordan der bliver råd til de ting, du gerne vil i seniorlivet.

Hvad enten det gælder de bløde eller de økonomiske parametre, er det store og, for mange, svære beslutninger, som kan kræve lang tid at få på plads.

Kontakt en socialøkonomikonsulent, hvis du vil have hjælp til at lave en handlingsplan for tilbagetrækning.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve