Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Er det en økonomisk ulempe, når en ejendom går fra overdragelse i levende live til dødsbo?

Er det en økonomisk ulempe, når en ejendom går fra overdragelse i levende live til dødsbo?

Mange danske virksomheder står over for en stor udfordring, nemlig at planlægge og gennemføre et salg eller generationsskifte af ejendommen. Ser man på værdifastsættelse, skatteberegning, skattemæssig succession og lignende er reglerne ens. Uanset om overdragelsen af virksomheden sker i levende live eller i forbindelse med et dødsfald. Der er dog en meget væsentlig forskel i specielle situationer, hvor sælger enten er et dødsbo eller sælger sidder i uskiftet bo. Her er der mulighed for fuldstændig skattefrihed eller en meget begrænset skat. Heri kan altså ligge en meget stor skattebesparelse.

Hold øje med den skattefri bundgrænse

Der er en skattefri bundgrænse i dødsboet på kr. 2.680.800 i boets formue eller boets bruttoaktiver. Hvis boets skifte omfatter både først afdøde og sidst afdøde,
er der dobbelt bundfradrag – altså kr. 5.361.600. Er man under bundgrænsen, er boet skattefrit. Sidder sælger i uskiftet bo, kan den længstlevende anmode skifteretten om skifte af det uskiftede bo. I så fald vil boet også få dobbelt bundfradrag, og dermed kan l en eventuel landbrugsejendom, udlejningsbolig, maskiner m.v. muligvis også overdrages skattefrit. Er boet under bundgrænsebeløbet, er det fuldstændig skattefrit. Er boet derimod over bundgrænsebeløbet, er det skattepligtigt af hele sin indkomst og ejendomsavance.
Altså intet bundfradrag.

Planlæg ejerskiftet og formuens størrelse

Det betyder, at hvis man ønsker en ejendom solgt i den nærmeste fremtid, og ejeren sidder i uskiftet bo, vil man kunne få det uskiftede bo skiftet. I den forbindelse vil ejendommen i mange situationer kunne gøres skattefri. Inden en anmodning om skifte, er der gode muligheder for at planlægge formuens størrelse. Sælges ejendomme for 4 – 6 mio., vil skatten ofte være mellem 500.000 – 1.000.000 kr. Måske mere.

Få en vurdering af dine muligheder

Centrovices økonomikonsulenter står gerne til rådighed,
hvis du ønsker en vurdering af mulighederne for salg eller
overdragelse af din ejendom, eller har behov for
rådgivning i forbindelse med dødsbo eller overdragelse.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve