Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Nyheder  →  Ny lov om ægtefællers formueforhold – med nye muligheder for sikring af din virksomhed

Ny lov om ægtefællers formueforhold – med nye muligheder for sikring af din virksomhed

Den nye lov, der træder i kraft den 1. januar 2018, erstatter den 92-årige retsvirkningslov, der i sin grundform stadig har nogenlunde samme indhold, som da den trådte i kraft den 1. januar 1926.

Men selvom den nugældende lov er en ældre model, er de reelle ændringer i den nye lov til at overse.

Der bliver ikke lavet om på udgangspunktet om formuefællesskab, altså princippet om, at man skal dele sin formue med ægtefællen, når ægteskabet slutter.

Begrebsmæssigt sker der dog en ændring. ”Fælleseje” kommer fremover til at hedde “delingsformue”, hvilket gør begrebet mere forståeligt. Begrebet ”fælleseje” har fejlagtigt ofte fået ægtefæller til at tro, at de ejede alt i fællesskab. Begrebet ”delingsformue” dækker bedre over det reelle, nemlig at ”delingsformue” er den del af formuen, der skal deles med den anden ægtefælle (eller ægtefællens dødsbo) ved ægteskabets ophør.

Det har altid været muligt at aftale, at formuen ikke skal deles, eller at den ikke skal deles fuldt ud, og det laves der heller ikke om på; tværtimod bliver mulighederne for at lave aftaler om særeje nu udvidet.

Beløb til ægtefællen ved skilsmisse

Mange kommende ægtefæller har i tidens løb efterspurgt en formueordning, der går ud på, at den ikke-formuende ægtefælle skal have et bestemt beløb med sig, hvis parterne bliver skilt, men at alt andet skal være særeje og dermed ikke deles.

Det har indtil nu ikke kunnet lade sig gøre, men fra den 1. januar 2018 bliver det muligt.

Løsningen er specielt interessant for selvstændige erhvervsdrivende. Virksomhedsejere vil ofte have behov for at beskytte deres virksomhed med et særeje, så de i tilfælde af skilsmisse undgår at skulle udbetale halvdelen af friværdien til (ex)ægtefællen, eller i sin yderste konsekvens undgår at skulle sælge virksomheden for at kunne betale (ex)ægtefællen.

Overfor virksomhedsejerens behov for at beskytte sin virksomhed står ægtefællens rimelige krav på at få et beløb med sig i tilfælde af skilsmisse. Dels for at kunne etablere sig andetsteds efter en skilsmisse, og dels som en kompensation for det arbejde og engagement, ægtefællen har lagt i hjem og virksomhed.

Med den nye lov får ægtefællerne mulighed for på forhånd at aftale, hvilket beløb den ikke-formuende ægtefælle skal have i tilfælde af skilsmisse. Det betyder, at begge parter hele tiden har klarhed over deres økonomiske situation og ikke først i forbindelse med selve skilsmissen skal til at diskutere og forhandle om værdiansættelser, skattepassiveringer, finansiering og økonomien. Forhandlinger der ofte kan være meget langvarige, og som dermed betyder stor usikkerhed og medfører mange bekymringer for begge ægtefællerne.

Det bliver samtidigt muligt på forhånd at aftale en regulering af beløbene, for eksempel en pristalsregulering eller at beløbet skal stige med bestemte beløb eller procentsatser, for eksempel hvert år eller hvert 5. år.

Alt i alt er der ikke meget nyt at hente i den nye lov om ægtefællers formueforhold, men muligheden for at kunne bestemme deling af en bestemt sum er dog en nyskabelse, som mange selvstændigt erhvervsdrivende kan få glæde af.

Kontakt os

Har du spørgsmål til den nye lov, eller hvordan du sikrer din virksomhed i tilfælde af f.eks. skilsmisse, er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve