Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Nyheder  →  Jurist: Husk særejet, når du køber ejendom

Jurist: Husk særejet, når du køber ejendom

Siden 2008, hvor krisen for alvor satte ind, er kun en meget lille del af de virksomheder, der ellers er klar til det, blevet ejer- eller generationsskiftet. Derfor kommer mange virksomheder i de kommende år til at skifte ejer. Enten som led i et traditionelt generationsskifte, hvor bedriften overdrages fra den ene generation til den anden inden for samme familie, eller ved at ejendommen sælges ud af familien.

Sørg for at sikre dig selv og familien

Uanset om du som landmand køber en ejendom af et familiemedlem, eller om du køber af andre, er det vigtigt, at du sørger for at komme hele vejen rundt. Det er ikke nemlig ikke nok at have styr på finansiering, budgetter, miljøgodkendelse- og ansøgning, handelsvilkår, strategi, ledelse, produktion og alle de mange andre ting, der vedrører købet og den kommende drift af ejendommen.

Det er også nødvendigt, at du sikrer dig selv, din familie og det liv I skal have sammen på ejendommen fremover.

Hvis I en dag skal skilles…

Ingen kan gardere sig mod skilsmisse. Men når du køber en ejendom, bør du tage risikoen i betragtning og overveje, om du, hvis du og din ægtefælle på et tidspunkt skulle beslutte jer for at gå hver til sit, vil være i stand til at udbetale 50 % af friværdien kontant til din (eks)ægtefælle.

Nogle ved af bitter erfaring, at selv finansieringen af 50 % af en friværdi kan være overordentlig problematisk, om ikke umulig, og hertil skal så lægges, at den udskudte skat i form af f.eks. latent avance ved et senere salg af ejendommen ikke fuldt ud kan fradrages i opgørelsen af formuen. I sin yderste konsekvens kan en skilsmisse derfor betyde, at du er tvunget til at sælge bedriften.

Husk at etablere særeje

Dét, du som køber skal gøre dig klart, allerede ved overtagelse af ejendommen, er, at hele din fremtidige erhvervsindtjening ligger i ejendommen – i modsætning til et almindeligt lønmodtagerjob. Tvinges du til at sælge din bedrift, står du ikke bare uden bolig, men også uden job og indtjening.

Der er derfor rigtig god grund til at etablere et særeje. Ikke nødvendigvis 100 % i al evighed, men i en eller anden form, som er rimelig set fra begge ægtefællers synspunkt. På den måde undgår du, at du i tilfælde af en skilsmisse, som i sig selv er en belastning, er tvunget til at sælge både din arbejdsplads og dit hjem.

Om ægtepagter

  • I kan til enhver tid oprette en ægtepagt. Uanset om I planlægger at gifte Jer, eller om I snart kan fejre diamantbryllup.
  • En ægtepagt er et dokument, som beskriver, hvordan parternes formue skal deles når ægteskabet ophører.
  • Ægtepagten skal underskrives af begge ægtefæller og tinglyses ved Tinglysningsrettet, før den er gyldig.
  • Det koster 1.660 kr. i tinglysningsafgift at få tinglyst en ægtepagt.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve