Derfor arbejder styrelsen på at få givet de sidste tilsagn hurtigst muligt. Når du modtager dit tilsagn, kan du søge om projektforlængelse. Hvis du indsender din anmodning inden udgangen af april 2018, vil du få svar inden for 5 arbejdsdage, fra din anmodning om projektforlængelse er modtaget.

Dette gælder anmodning om projektforlængelse på ordningerne Miljøteknologi 2016 (kvæg og svin), etablering af løsdrift i farestalde 2016, modernisering af slagtesvinestalde 2016 og økologisk investeringsstøtte 2016. Hvis du allerede har sendt en anmodning om projektforlængelse på nævnte ordninger, vil den blive behandlet hurtigst muligt og senest med udgangen af april.

Søg om forlængelse i Tast selv-service

Du skal søge om forlængelse via Tast selv-service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette.

Tryk her for at komme videre til Tast selv-service