Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Tilskudsordninger  →  Aktuelt

Aktuelt

Få overblik over sagsbehandlingen på tilskudsordningerne

I Landbrugs- og Fiskeristyrelsen arbejdes der med at sagsbehandle de mange ansøgninger om tilsagn og anmodninger om udbetaling i de forskellige ordninger. Og nu har styrelsen udsendt en oversigt over de tilskudsordninger som enten er – eller har været – forsinket.

Styrelsen kan først afslutte Læs mere »

1. august 2017

Vær på forkant: Se hvornår tilskudsordningerne åbner i 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har netop offentliggjort, hvilke tilskudsordninger der åbner i 2018 under Landdistriktsprogrammet, samt hvornår du kan ansøge dem. Det betyder også, at du får god mulighed for at være på forkant og planlægge din ansøgning om tilskudsstøtte.

Der foreligg Læs mere »

27. april 2017

Ny pulje for husstandsvindmøller åbner den 3. maj 2017

Energinet har netop offentliggjort, at det fra den 3. maj 2017 til og med den 14. juni 2017 igen er muligt at søge om støtte til overskydende elektricitet fra husstandsvindmøller i perioden 2017.

Puljen er på 1 MW, og der kan kun opnås støtte til husstandsvindmøller, som endnu ikke er etab Læs mere »

26. april 2017

Status for ansøgninger om støtte til modernisering af slagtesvinestalde

Landbrugs- og fiskeristyrelsen melder nu klar med de første tilsagn om støtte.

Efter at have været forsinket med at give tilsagn, bl.a. på grund af beslutningen om at øge den samlede pulje som følge af stor overansøgning, kan Landbrugs- og fiskeristyrelsen nu meddele, at de kan give de fø Læs mere »

7. februar 2017

Ansøgningsrunden for arealstøtte i 2017 er åben

Onsdag den 1. februar kl. 7.00 og frem til og med den 21. april kan du søge om arealstøtte 2017.
Tilskudsmuligheder 
NaturErhvervstyrelsen har åbnet for fællesskemaet, hvor du kan søge om grundbetaling, grøn støtte, ø-støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere samt støtte til må Læs mere »

1. februar 2017

Tilsagn under Miljøteknologi-ordningen bliver forsinket

NaturErhvervstyrelsen har netop bekendtgjort, at tilsagn under Miljøteknologi-ordningen bliver forsinket, grundet mange fejl i beregningen af teknologiernes miljøeffekter. Har du søgt ordningen ”Miljøteknologi – kvæg, svin og gartnerier 2016”, må du altså forvente en betydeligt forlæn Læs mere »

22. december 2016

Ekstra millioner afsat til Natura 2000-projekttilsagn

NaturErhvervstyrelsen modtog i ansøgningsrunden 2016 i alt 322 ansøgninger om tilskud til projekter i Nature 2000-områder. Samlet er der ansøgt om tilskud for 60,5 mio. kr, hvilket er væsentligt mere, end der oprindeligt var afsat til ordningerne.

Der var afsat følgende beløb til hver ind Læs mere »

22. december 2016

Status på investeringsstøtteordninger

NaturErhvervstyrelsen arbejder for tiden på højtryk for at kunne behandle de mange ansøgninger og udbetalingsanmodninger, de har modtaget i forbindelse med relevante støtteordninger. Dette skyldes udflytningen af styrelsen til Sønderjylland.
Sager om tilsagn
Tilsagn ved henholdsvis miljøtekn Læs mere »

21. december 2016

Landmænd fanges af tvivlsomme elaftaler

Fynes Stiftstidende har i de sidste par dage kørt nogle historier om, hvordan fynske landmænd er blevet fanget i ret så tvivlsomme elaftaler fra forskellige elselskaber.

Søren Warberg, energirådgiver ved Centrovice, har været med til at hjælpe disse landmænd med deres respektive sager. De Læs mere »

7. december 2016

Støtteordning sættes midlertidigt i bero

Den 18. november 2016 udsendte Energistyrelsen en pressemeddelelse om, at visse støtteordninger inden for vedvarende energi ville blive midlertidigt sat i bero pr. 1. januar 2017. Det skyldes, at EU-Kommissionens godkendelse af bestemte støtteordninger for VE-teknologier udløber ved årsskiftet. Læs mere »

1. december 2016
  • Nyhedsbreve

    Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt.

    Enkelt at tilmelde og afmelde.

    Læs mere her

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve