Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt

Aktuelt

Nyt planteavlsbidrag

Landbrug & Fødevarer og Seges har besluttet, at alle planteavlere skal bidrage med et årligt beløb til udvikling af planteproduktionen i Danmark. Det er samtidig besluttet, at det er DLBR-virksomhederne, som skal opkræve beløbet hos landmænd landet over.

Det årlige bidrag er fastsat ti Læs mere »

17. april 2018

Overvejer du graduerede behandlinger i marken?

Hos Centrovice har vi fokus på de nye muligheder i gradueret tildeling af plantebeskyttelsesmidler og gødning. Vi tilbyder derfor landmænd, der benytter disse muligheder eller overvejer det, et gratis besøg på bedriften. På mødet vil vi diskutere mulighederne på bedriften og ikke mindst fort Læs mere »

17. april 2018

Kravet om flere afgrødekategorier lempes på grund af regnfuldt efterår

Store regnmængder i sensommeren og det tidlige efterår har forhindret mange landmænd i at udså vinterafgrøder. Det har ført til ændringer i landmændenes oprindelige markplaner, og nogle kan derfor få problemer med at overholde det grønne krav om flere afgrødekategorier på bedriften.  Kr Læs mere »

4. april 2018

Afgrødeøkonomi

Hvis du bruger FarmTracking, så kan du komme tættere på økonomien i markbruget ved at udnytte de registreringer, du allerede laver i dag. Når du registrerer udbytte, priser og forbrug af hjælpestoffer, kan du beregne eget dækningsbidrag pr. mark eller pr. afgrøde.

Herved får du nyttig v Læs mere »

4. april 2018

Kvælstofprognosen er offentliggjort

Kvælstofprognosen viser, at der i år i hele landet er et større behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver.

På Fyn og omliggende øer (område C) må der anvendes 5 kg kvælstof pr. ha på JB 2 og JB4 og derover. Men husk at det kun gælder for vinterkorn og vårsåe Læs mere »

20. marts 2018

Kom godt i gang med vinterrapsen

Lad os tilse dine rapsmarker, så du kan fokusere på de mange andre vigtige arbejdsopgaver, der er i foråret.
Hvorfor rapstjek?
For at rapsen kan yde optimalt, er det vigtigt, at den passes bedst muligt lige fra såning til høst. Vi undersøger rapsen for de faktorer, som har størst betydning Læs mere »

20. februar 2018

FarmTracking – er det noget for dig?

FarmTracking er et registreringsværktøj, som mange af vores landmænd har haft stor glæde af de sidste par år. Der er igen i år mulighed for en gratis prøveperiode på FarmTracking Basic indtil 1. maj.
Farm Tracking Basic
I FarmTracking kan du se alle oplysninger fra din mark- og gødningspl Læs mere »

20. februar 2018

Kapitelstaksten for 2017 er beregnet

Danmarks Statistik har beregnet kapitelstaksten for 2017, og værdierne er følgende for Fyn og omliggende øer:

Vårbyg 111,23 kr. (2016: 104,35 kr.)
Hvede 110,11 kr. (2016: 104,99 kr.)

Som det fremgår, er der tale om en stigning på ca. 7 kr./hkg. for vårbyg og ca. 5 kr/hkg. for hvede Læs mere »

19. februar 2018

Centrovice udbyder et uddannelsesforløb om iværksætteri i fødevarebranchen

Med start den 26. januar 2018 udbyder Centrovice i samarbejde med Erhversakademi Dania, Food Fyn og FødevareDanmark uddannelsen ‘Iværksætteri i praksis’.

Forløbet er for dig, der drømmer om at skabe dig en fremtid som nicheproducent af fødevarer. Går du med en idé til en specialfødev Læs mere »

11. januar 2018

Mulighed for tilskud til frivillige, målrettede efterafgrøder igen i 2018

Som følge af Landbrugspakken, som har givet os mulighed for at gødske optimalt med kvælstof, skal der også i 2018 etableres et vist areal med såkaldte Målrettede efterafgrøder. Der gives et tilskud på 700 kr., som kompensation for omkostningerne til etablering. De målrettede efterafgrøder Læs mere »

5. januar 2018
  • Nyhedsbreve

    Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt.

    Enkelt at tilmelde og afmelde.

    Læs mere her

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve