Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  L og F: Uafhængig undersøgelse af grundvandssag er helt nødvendig

L og F: Uafhængig undersøgelse af grundvandssag er helt nødvendig

Det er meget positivt, at sagen om grundvandsdata nu bliver undersøgt til bunds.

Landbrug & Fødevarer hilser det meget velkommen, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu lancerer en ekstern analyse af grundvandet. En analyse, der skal undersøge, om myndighedernes overvågning af grundvandets kvalitet og indberetninger til EU har været korrekt. Det er en rigtig, men også nødvendig beslutning.

– Vi har gennem lang tid været i en tæt dialog med ministeriet om problemstillingen, som jo er særdeles vigtig og central for os og vores medlemmer. Det er særdeles positivt, at ministeren nu reagerer på den dokumentation, som vi har lagt frem om indberetning til EU af forkerte data for grundvandets kvalitet, og om grundvandsdata er repræsentative eller ej, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har påpeget flere fejl og forkerte tolkninger af data. De har blandt andet betydet, at EU-Kommissionen har haft opfattelsen af, at det danske grundvand er af langt ringere kvalitet, end det reelt er tilfældet.

Martin Merrild fremhæver, at det er særdeles afgørende for landbrugserhvervet, at myndighederne herhjemme og i EU arbejder med korrekte og retvisende data for grundvandskvaliteten.

– Landbrugets miljøforhold er genstand for en kraftig regulering. Vi må derfor klart forvente, at der er helt styr på indsamling og indberetning af de data, der danner grundlag for reguleringen, og at data anvendes korrekt. Det er tvivlsomt, om det har været tilfældet og derfor er en ekstern analyse også et særdeles godt skridt, siger Martin Merrild.

Han opfordrer stærkt til, at undersøgelsen ikke bliver en syltekrukke.

– Landbrug & Fødevarer har påpeget fejl og mangler ved den nuværende indrapportering, og ministeren har imødekommet dele af vores kritik. Vi forventer, at ministeret lægger sig i selen for at få rettet op på erkendte fejl og mangler med det samme. Det må ikke afvente resultatet af undersøgelsen.

– Når vi så har fået gennemgået hele området af uvildige eksperter, forventer vi naturligvis, at der prompte bliver rettet op på de skævheder og dårlig administrativ praksis, som analysen peger på. Alle skal have det korrekte billede af det danske grundvands tilstand. Og hvis det viser sig, at landmænd er blevet pålagt restriktion på forkert grundlag, forventer vi, at de bliver kompenseret for deres tab, siger Martin Merrild.

  • Nyhedsbreve

    Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt.

    Enkelt at tilmelde og afmelde.

    Læs mere her

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve