Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Arbejd sikkert med gyllen

Arbejd sikkert med gyllen

Gylle kan udvikle svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer med alvorlige konsekvenser til følge, og inden for de seneste uger er der sket flere uheld med svovlbrinte, hvor køer er omkommet. Derfor er det vigtigt, at få sikkerhedsrutinerne for gyllehåndteringen på plads – for både din egen, dine medarbejderes og dyrs skyld.

Her får du en kort genopfriskning på nogle af sikkerhedsrutinerne:

Sørg for daglig omrøring
Sørg for, at der er daglig omrøring i ringkanalen samt god udluftning, imens omrøringen står på. Hvis omrøreren skal starte automatisk, er det en rigtig god idé at installere en alarm, der starter, hvis det ikke sker. Hvis der er nedbrud på omrøreren, skal der tages fat på at løse problemet med det samme.

Benyt åndedrætsværn

 • Luftforsynet åndedrætsværn skal benyttes ved nedstigning i tanke, kanaler, kummer, pumpebrønde  eller gyllevogne, hvor der er risiko for iltfattigt miljø og samtidig høje svovlbrinte og ammoniak koncentrationer.
 • Filtrerende åndedrætsværn (med eller uden turbo) med det rette gasfilter skal benyttes, hvor der arbejdes i nærheden af gylle i bevægelse med fare for svovlbrintefrigivelse og hvor der ikke samtidigt er risiko for iltfrie forhold.

Tilrettelæg altid arbejdet med gylle grundigt

 • Aftal og informér alle medarbejdere om, hvor og hvornår der arbejdes med gylle
 • Vær som minimum to personer til at udføre arbejdet med gylle
 • Hav jævnligt kontakt med hinanden under arbejdet – sørg for at vide, hvor hinanden er
 • Hav en opladet mobiltelefon med, så I nemt kan få kontakt med hinanden
 • Høje koncentrationer svovlbrinte kan ikke lugtes – benyt derfor en gasdetektor –
 • Sørg for at de rette hjælpemidler er inden for rækkevidde – fx åndedrætsværn. Lær hjælpemidlerne at kende, så I er dus med dem, når de skal bruges.

Vil du have mere information?

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord har udarbejdet en pjece om sikkerhed ved arbejde med gylle, hvor du kan få meget mere information om gode sikkerhedsrutiner. Læs pjecen her.

 • Nyhedsbreve

  Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt.

  Enkelt at tilmelde og afmelde.

  Læs mere her

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve